ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.130-01 สายบ้านหนองบัวบาน ถึงสายบ้านหลักศิลา หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบัวบาน ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 24 ม.ค. 2566 ]
....................................................................................